REJESTRACJA KONTA

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby się zarejestrować przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po zarejestrowaniu się Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane oferty specjalnie dla Ciebie.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze swoim Koordynatorem Programu PGG Family w Zakładzie.

ODZYSKIWANIE HASŁA

Odzyskiwanie hasła odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby odzyskać hasło przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po odzyskaniu hasła Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane oferty specjalnie dla Ciebie.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze swoim Koordynatorem Programu PGG Family w Zakładzie.

40739

O nas

Polska Grupa Górnicza S.A. jest producentem węgla energetycznego, zatrudniającym prawie 37 tys. pracowników w 19 jednostkach, co definiuje ją, jako gracza największego formatu nie tylko na rynku pracodawców.

Działając z pozycji skali, oferuje na wielu płaszczyznach, swoim partnerom biznesowym szerokie spektrum możliwości współpracy.

W ramach strategii firmy przyjaznej i atrakcyjnej dla pracowników, PGG S.A. dąży do podniesienia standardów w swoich relacjach z pracownikami. W konsekwencji realizacji tych założeń zbudowała własny system świadczeń pozapłacowych.

PGG FAMILY

To centrum korzyści dla pracowników PGG S.A.

Obejmuje swoim zakresem również najbliższych członków rodziny pracownika. Program umożliwia korzystanie z wielu spersonalizowanych promocji i skrojonych na miarę zniżek.

Będąc członkiem tego elitarnego klubu znajdziesz tu coś w kręgu swoich zainteresowań, a program pozwoli na ich rozwijanie i wymianę poglądów oraz wyrażanie opinii.

Aktualne propozycje programu oraz wdrażane nowości w ramach PGG Family przekazywane są pracownikom Polskiej Grupy Górniczej za pośrednictwem wszystkich wewnętrznych kanałów komunikacji tj.:

  • dedykowanej dla programu strony internetowej www.pggfamily.pl,
  • firmowej strony internetowej PGG S.A. www.pgg.pl,
  • Wewnętrznego Portalu Informacyjnego,
  • Portalu Pracownika PGG S.A. portalpracownika.pgg.pl,
  • telewizji korporacyjnej,
  • plakatów informacyjnych,
  • oraz Magazynu PGG, który w nakładzie 15 tys. egzemplarzy jest oddawany nieodpłatnie w ręce pracowników.
NA GÓRĘ